O konferenciji

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, BiH, u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci organizira 3. međunarodnu znanstvenu konferenciju PEDAGOGIJA, OBRAZOVANJE I NASTAVA koja će se održati 21. i 22. listopada 2016. godine u hotelu Mostar u Mostaru.

Cilj konferencije je unaprijediti teoriju i praksu odgoja i obrazovanja kritičkim propitivanjem odnosa između obrazovne teorije, politike i prakse te razmjenom iskustava znanstvenika i praktičara u odgoju i obrazovanju na domaćoj, europskoj i globalnoj razini.

Teme konferencije su:

 • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 • Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje
 • Visoko obrazovanje
 • Cjeloživotno učenje
 • Didaktika i metodika
 • Uloga obrazovne politike u unaprjeđenju odgoja i obrazovanja
 • Profesionalno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika
 • Vrednovanje i osiguranje kvalitete u odgoju i obrazovanju
 • Integrativni i inkluzivni odgoj i obrazovanje
 • Obitelj u odgoju i obrazovanju
 • Umjetničko obrazovanje
 • Interkulturni odgoj i obrazovanje
 • Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo
 • Međunarodno i globalno obrazovanje
 • Menadžment u sustavu odgoja i obrazovanja
 • Suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije u odgoju i obrazovanju
 • Ostale teme iz područja odgoja i obrazovanja

Odbori

PROGRAMSKI ODBOR

 • Prof. dr. sc. Mario Vasilj, dekan Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Mostar, predsjednik Programskog odbora
 • Prof. dr. sc. Predrag Šustar, dekan Filozofskog fakulteta u Rijeci
 • Prof. dr. sc. Ana Paula Couceiro Figueira, Sveučilište Coimbra, Portugal
 • Prof. dr. sc. Neven Hrvatić, Filozofski fakultet, Zagreb
 • Prof. dr. sc. Tibor Janos Karlovitz, Međunarodni istraživački institut, Slovačka
 • Prof. dr. sc. Anita Klapan, Filozofski fakultet, Rijeka
 • Prof. dr. sc. Sonja Kovačević, Filozofski fakultet, Split
 • Prof. dr. sc. Pietro Lucisano, Sveučilište La Sapienza, Italija
 • Prof. dr. sc. Saša Milić, Filozofski fakulet, Nikšić
 • Prof. dr. sc. Kornelija Mrnjaus, Filozofski fakultet, Rijeka
 • Prof. dr. sc. Harm Paschen, Sveučilište Bielefeld, Njemačka
 • Prof. dr. sc. Nikolay Popov, Sveučilište u Sofiji, Bugarska
 • Prof. dr. sc. Branko Rafajac, Filozofski fakultet, Rijeka
 • Prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, Filozofski fakultet, Zagreb
 • Prof. dr. sc. Dijana Vican, Filozofski fakultet, Zadar
 • Prof. dr. sc. Sofija Vrcelj, Filozofski fakultet, Rijeka
 • Doc. dr. sc. Slavica Pavlović, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Virovitica

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 • Prof. dr. sc. Zora Pilić, prodekanica Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Doc. dr. sc. Marin Ćorluka, prodekan Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Doc. dr. sc. Lejla Knezović, pomoćnica prodekana Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Dr. sc. Sanja Tipurić Spužević, pomoćnica prodekana Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Doc. dr. sc. Tonćo Marušić, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Doc. sc. Ivan Dragičević, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Emil Brajković, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Antea Čilić, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Anita Imre, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Nikolina Knezović, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Anita Lukenda, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Željko Marušić, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Katarina Pinjuh, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Mr. art. Vesna Sušac, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Marija Šaravanja, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Mr. sc. Renata Šimunović, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Daniel Vasić, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Ivana Vasilj, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Tina Vekić, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Tomislav Volarić, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Tanja Zelenika, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
 • Matej Živko, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar

Prijave za skup

Tip prijave   
Ime   
Prezime   
Titula   
E-mail   
Ustanova   
Adresa   
Grad   
Poštanski broj   
Država   
Informacije o dokumentu
Naslov   
Autor(i)   
Dokument   
       
   

TEHNIČKE UPUTE AUTORIMA CJELOVITIH RADOVA

 • Rad treba biti napisan hrvatskim standardnim jezikom. Potrebno je dostaviti sažetak rada i na engleskom jeziku
 • Sažetak rada treba sadržavati maksimalno 150 riječi i do pet ključnih riječi najviše
 • Ukupan broj stranica od 8 do 10 stranica maksimalno (uključujući tablice, grafikone i literaturu)
 

Formatiranje radova

 • Veličina papira: A4
 • Margine: 2,5 cm
 • Format: Microsoft Word
 • Font slova: Times New Roman, veličina fonta 12
 • Veličina font slova u fusnotama: Times New Roman 10
 • Prored: 1.5
 • Boja tablica i grafikona: crna i bijela
 • Veličina fonta slova u tablicama i grafikonima: Times New Roman 10.

Literatura

Pozive na izvore u tekstu pisati na sljedeći način: prezime autora, godina izdanja rada, stranica/e; primjer: (Field, 2002, str. 20-23). Sve bibliografske jedinice trebaju biti navedene abecednim redom na kraju rada kako slijedi:
a) za knjige navesti: prezime i početno slovo imena autora, godina izdanja, naslov djela (u kurzivu), mjesto izdanja, izdavač; primjer:
Harris, P. L. (2000). The work of the imagination. Oxford, England: Blackwell.
b) za e-knjige navesti: prezime i početno slovo imena autora, godina izdanja, naslov djela (u kurzivu) i internetsku stranicu; primjer:
Field, J. ( 2006). Lifelong Learning and the New Educational Order. (retrieved from http://books.google.com)

c)za poglavlja u monografijama navesti: prezime i početno slovo imena autora, godina izdanja, naslov poglavlja; prezime i početno slovo urednika, mjesto izdanja, izdavač, stranice; primjer:
Wiseman, R. L. (2002). Intercultural communication competence. In W. B. Gudykunst & B. Mody (Eds.), International and Intercultural Communication, 2nd ed., Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 207-224.
d) za članke u zborniku radova navesti: prezime i početno slovo imena autora, godina izdanja, naslov članka, prezime i početno slovo imena urednika, naslov zbornika (u kurzivu), stranice (u zagradi), mjesto izdanja, izdavač; primjer:
Ramagoshi, M. (2005). National Department of Education initiatives. In Chisholm & J. September (Eds.), Gender Equity in South African Education 1994-2004: Perspectives from Research, Government and Unions: Conference proceedings (pp.133-142). Cape Town, South Africa: HSRC Press.
e) za članke u časopisu navesti: prezime i početno slovo imena autora, godina izdanja, naslov članka, naziv časopisa (u kurzivu), svezak, broj izdanja te broj stranica; primjer: Batelaan, P. (2000). Preparing schools for a multicultural learning society. Intercultural Education, 11(3), 305-310.
f) za e-članke navesti: prezime i početno slovo imena autora, godina izdanja, naslov članka, naziv časopisa (u kurzivu), svezak, broj izdanja, broj stranica i internetsku stranicu; primjer:
Billing, D. (2004). International comparisons and trend in external quality assurance of higher education: Communality or diversity?. Higher Education, 47(1), 113-137. Retrieved from: http.://www.jstor.org

Kotizacija

Kotizacija: 150,00 KM ili 75 €

Iznos od 150,00 KM uplatiti unaprijed na: 3381002202660017 (Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Mostar) s naznakom: Za znanstvenu međunarodnu konferenciju Pedagogija, obrazovanje i nastava.
Za uplate iz inozemstva: IBAN: BA 393380604819366472, SWIFT: UNCRBA 22 A XXX
Kotizacija uključuje: potvrdnicu, konferencijske materijale, sudjelovanje u tematskim sesijama, primjerak zbornika sažetaka i zbornika radova te osvježenje hranom i pićem u stankama konferencije.

Važni datumi

 

Prijava za skup (i naslov teme): do 10. rujna 2016. godine
Krajnji rok za slanje sažetaka: 10. rujna 2016. godine
Krajnji rok za slanje radova: 15. prosinca 2016. godine
Rok za uplatu kotizacije: 20. rujna. 2016.
Obavijest autorima o prihvaćanju sažetka: do 15. rujna 2016. godine
Preliminarni program konferencije: 30. rujna 2016. godine
Datum i mjesto održavanja konferencije: 21. i 22. listopada 2016. godine u hotelu Mostar u Mostaru

Rezervaciju smještaja u hotelu Mostar izvršiti najkasnije do 15. rujna 2016. godine.Molimo Vas da rezervaciju smještaja obavite osobno u hotelu Mostar, u Mostaru:
Kneza Domagoja b.b., 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: ++387 36 44 65 00
Fax: ++387 36 31 79 50
E-mail: recepcija@mostar.ba


Cijena smještaja u jednokrevetnoj sobi dogovorena za sudionike Konferencije iznosti 60,00 KM/ cca. 31€; u dvokrevetnoj sobi 110,00KM/ cca. 56,50€.

Hotel Mostar

Kontakt

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru

(studij pedagogije)

Adresa:
Matice hrvatske b.b
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Telefoni:
 • +387 36 355–767
 • +387 36 355-768
 • Fax: +387 36 355-458
 

E-mail: pedagogija.fpmoz@gmail.com